Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Gruppene » Rogaland

RAR - Rogaland Alpine Redningsgruppe

trrrd

RAR er en frivillig, ulønnet gruppe som bistår med redning i bratt lende på vest-sørvestlandet. RAR består av ca 20 klatrere som, vanligvis sammen med 330 skvadronen, kan redde klatrere eller andre ut fra bratt terreng. Medlemmene i gruppen er rekruttert fra det lokale klatremiljøet og alle medlemmene har lang og solid klatreerfaring og -kompetanse.

Målsetningen er at gruppen skal kunne fly fra Sola med Sea King innen en time etter at HovedRedningsSentralen (HRS) har bedt om assistanse..

Hvis redning er nødvendig, kontakt Politi eller Hovedredningssentralen. Politiet har ansvaret for å koordinere redningsaksjoner.

Redningsaksjonen

En typisk redningsaksjon i høy og bratt fjellvegg foregår ved at 330 setter klatrerne av på toppen, eller i veggen hvis mulig. 2-4 klatrere rappellerer så ned til den skadde på 200m lange statiske tau, med båre hvis nødvendig. De rappellerer enten videre med den skadde til foten av fjellet eller, hvis mulig, heiser den skadde ut vha helikopter.

En redningsaksjon involverer mye utstyr, nøye planlegging og mange personerer. Det er verdt å merke seg at redning kan ta lang tid. En redningsaksjon i f.eks. Kjerag kan ta 10-14 timer fra alarmen går til den skadde er brakt ut.

SØK

Topp

KARG © 2004-21 - Innholdsoversikt