Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Gruppene » Nord Gudbrandsdal

Nord-Gudbrandsdal Alpine Fjellredningsgruppe

Nord-Gudbrandsdal Alpine Fjellredningsgruppe (NOGAR) har vært i drift siden syttitallet, og har i hovedsak bestått av fjellførere og klatrere fra Ottadalen, med base på Fjellredningsstasjonen i Lom. I de senere år har fjellredningsgrupper i Jostedalen (Sogn og Fjordane) og Oppdal (Sør-Trøndelag) fått en fastere organisatorisk tilknytning til NOGAR, og inngår i beredskapen som i hovedsak dekker områder som Breheimen, Reinheimen, Jotunheimen, Rondane, Dovrefjell og Trollheimen. Den geografiske spredningen av de tre gruppene øker muligheten for rask respons, selv når værforholdene hindrer utrykning med helikopter.


Fra redningsaksjon på Bøverbreen, Lom. Foto: A. Lunde

De frivillige medlemmene spenner over et vidt register av erfarne fjellfolk, med både formell og uformell kompetanse (IVBV/NorTind; NF-godkjenning som bre-/klatreinstruktør; friluftslivslærere; opplæring / erfaring fra frivillig redningstjeneste nasjonalt og internasjonalt; fjellføring; fjellsportgrupper). I tillegg er flere av medlemmene ansatt i beredskapsyrker med tilknytning til den profesjonelle redningstjenesten. Dette gjør gruppen i stand til å bistå ved søk og redning i bratt eller vanskelig tilgjengelig fjell- og breterreng, i tillegg til redningsteknisk samarbeid med helikopter.

NOGAR samarbeider ofte og godt med luftambulansebasen på Dombås, og andre lokale, frivillige fjellredningsorganisasjoner som Røde Kors Hjelpekorps og Norske Redningshunder.
 

SØK

Topp

KARG © 2004-21 - Innholdsoversikt