Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Hvordan

Kvalitetssikring

Norske Alpine Redningsgrupper har etablert et kvalitetsikringssystem som skal sikre høy kvalitet på medlemmer, utstyr, metoder og gjennomføring.

Sikkerhet

Ledelse, gjennomføring av aksjoner og sikkerhetsmessig konsekvenstenkning er prioriterte arbeidsfelt for de alpine fjellredningsgruppene. Vi har etablert egen medisinsk kommisjon, kvalitetskommisjon og metodekommisjon.

Hurtighet

Overlevingsmulighetene for en tilskadekommet reduseres dramatisk med tiden det tar å få vedkommende under forsvarlig medisinsk behandling. Vi har gjennom vår metodeutvikling lagt vekt på tidseffektive evakueringsmetoder.

SØK

Topp

KARG © 2004-21 - Innholdsoversikt