Hopp over seksjon - Til hovedinnhold - Topp

Til toppen av siden

Hvem

200 klatrere

Vi er over 200 klatrere fra hele landet.  De fleste av oss har vanlige yrker, men vi har også medlemmer som har relevante yrker for våre oppdrag:  Sykepleiere, leger, ambulansesjåfører og redningsmenn.  Felles for oss alle er at vi er aktive klatrere.

Vi bruker mye fritid på dette oppdraget fordi vi alle vet at en gang kan det være vår tur til å trenge hjelp.

 

Samarbeid med redningshelikopterne

Målsetningen med samarbeidet i Norske Alpine Redningsgrupper har vært å effektivisere og profesjonalisere det alpine fjellredningsarbeidet. Vi har etablert et felles metodesystem for alle gruppene. Det er innledet et tett samarbeid mot redningsskvadronen 330 og enkelte andre helikopteroperatører for kunne utnytte mest mulig effektivt potensialet i aksjoner der alpine fjellredningsgrupper og helikopter er nøye integrert. De alpine fjellredningsgruppene er den eneste organisasjonen som 330 skvadronen gjennomfører slike integrerte aksjoner sammen med.
Det er utarbeidet et eget planverk for alpin redningstjeneste i et samarbeid mellom de alpine fjellredningsgruppene, 330 skvadron og hovedredningssentralene. Dette planverket er vedtatt av Justisdepartementet og Hovedredningssentralen og distribuert til de aktuelle brukerne.

SØK

Topp

KARG © 2004-21 - Innholdsoversikt